ארכיטקטורה מונחית מודלים

Model Driven Architecture

ממש כפי שבונים בניין עם אוסף של שרטוטים שמתחברים זה לזה, כך גם בונים מערכות מורכבות על ידי מודלים. אוסף של שרטוטים עם קשרים ביניהם. 
ארכיטקטורה מונחית מודלים שמה במרכז הארגון את השרטוטים, את המודלים.
מודלים הם שפה ויזואלית שעושה שימוש בצורות וקשרים ביניהן
מטרת הפתרון לספק שפה משותפת וקישור בין הגופים השונים על בסיס פלטפורמה משותפת ולאפשר הצפת מידע חיוני להחלטות המנהלים.

ארכיטקטורה מונחית מודלים משנה מקצה לקצה את שיטת העבודה הקיימת בגוף הפיתוח. אם עד היום התנהלתם דרך מסמכים ודרך דיונים, הפתרון מאפשר בנייה של סדרת מודלים ויזואליים שכל אחד מהם מציג אספקט אחד של המערכת. כל האספקטים מקושרים זה לזה.
הפתרון שלנו מבוסס על שיטות ומתודולוגיות של ארגון  OMG ועל תשתית טכנולוגית של חברת Sparx שמיוצגת בישראל ע"י חברת פנדה-טק. התשתית של Sparx מותקנת בקרב מעל 300,000 משתמשי-קצה בעולם. 

כשעובדים בארכיטקטורה מונחית מודלים, אנחנו מתכננים את המערכת המפותחת בסדרה של מודלים שמחוברים זה אל זה.

כתוצאה מארגון המידע באופן מסודר על פי ארכיקטורה ברורה, קל יחסית להפיק מסמכים באופן אוטומטי מהכלים ולהתמקד אך ורק בתכנון המערכת עצמה.

המנהלים יכולים להבין ולנתח טוב יותר את מצב הפרויקט. לא מסתמכים יותר על אמירות של עובדים ודיונים, אלא על עובדות הנמצאות בכלי המידול. 


מעוניינים לבדוק אופצייה לגייס מומחה של פנדה-טק לארגונכם? לחצו על הקישור לקבלת פרטים.

מעוניינים שניצור קשר לגבי כל שאלה אחרת,  לחצו כאן.