שלב 5 - הכרות עם תלוש השכר

מבנה תלוש השכר

כל עובד חותם עם כניסתו לחברה על הסכם העסקה אישי, בו מפורטים תנאי העסקתו.

תפקידו של כל עובד ושכרו נקבעים בהתאם לכישוריו ולניסיונו המקצועי.

לכל עובד יש זכויות שונות בהתאם למעמדו ולהסכם העסקתו.

השכר,הנקבע בחוזה אישי, הינו חסוי.  

כישורי העובד, יכולתו ותרומתו למערכת קובעים את התפתחותו המקצועית וקידומו.

תנאי ההעסקה הם אישיים וסודיים ויש לשמור על חשאיותם המלאה.

הנהלת החברה מכירה בחשיבות המשאב האנושי להצלחת ולקידום החברה.

משכורתך מועברת לחשבון הבנק שלך בתחילתו של החודש העוקב, עד התשיעי לכל חודש.

במקביל לתשלום, תקבל את תלוש השכר לתיבת הדואר האלקטרוני שלך בפנדה-טק.

תלושי שכר לא יועברו למיילים אחרים בשום מקרה מנימוקי שמירת פרטיות.

תלוש השכר שלך מורכב ממס' נתונים, מצורף הסבר ודוגמת תלוש שכר המבהיר את פרטי התלוש  והנתונים המפורטים בו.


להמשך תהליך הקליטה - לחצ/י כאן