IC Technology

הפתרון של פנדה-טק 

במרבית הפרויקטים עדיין עושים שימוש במסמכי Word ככלי לאפיון המערכת המפותחת. במהלך שנים של ניסיון בליווי פרויקטים מורכבים פיתחנו את מערכת iC שמספקת תשתית אחת מקצה לקצה לתכנון המערכת המפותחת תוך קישור מלא בין כלל הרכיבים המתוכננים.
מדובר בפתרון אינטגרטיבי שמטרתו לשפר תהליכי ניהול ידע בארגון באופן משמעותי ושימור ידע כולל. הפתרון מטפל בבעיות באינטגרציית מידע בין גורמים בארגון, בין ארגונים שונים, קבוצות תוכן שונות, בין חברות מתמזגות וכדומה. הפתרון מבוסס על טכנולוגיית MDA ותשתית EA של חברת Sparx שמותקנת בקרב למעלה מ- 300,000 משתמשי קצה בעולם.

הסביבה כוללת פתרון להגדרה ויזואלית של תהליכי הפיתוח בארגון וכן תשתיות ורכיבים ליישום התהליכיםבמסגרת זו מוגדרים כל תהליכי המערכת המותאמים ללקוח ומתאפשר להגדיר תהליכים חדשים או לעדכן קיימים. לכל תהליך מוגדר מהם הרכיבים המעורבים ביישום כל תהליך. הלקוח יכול ליישם תהליכים באופן חלקי ובהמשך לעבור ליישום מלא (בכפוף לשיקולי תקציב, משאבים וניהול ההטמעה).

הפתרון של פנדה מהווה מכשיר לניהול הידע בפרויקטים ויישומם וחוסך בהוצאות הישירות של הארגון:

 • בניית מאגר ידע פיתוחי ברמת תכנון המערכת ורכיבי התוכנה.
 • שימוש חוזר בידע בכל רמות הפיתוח (דרישות, אפיון, רכיבי מערכת, רכיבי תוכנה, בדיקות וכו') החל בפרויקט הראשון המיושם בפתרון זה.
 • 100% של מסמכי הפיתוח מופקים אוטומטית (SSS, SSDD, SRS, SDD, SRD, DBDD, ICD ועוד)
 • ירידה חדה בכמות הדיונים הפנימיים.
 • הפחתה משמעותית בכמות המיילים בנושאי הפרויקט.
 • חסכון משמעותי בכמות הניירת המודפסת והמופצת למשתמשים.
 • פתרון לבעיית האינטגרציה בין כלי הפיתוח בארגון.

הפתרון של פנדה-טק חוסך בעלויות העקיפות לאורך זמן:

 • מחליף מערכות פיתוח יקרות בארגון וחוסך בעלות התחזוקה שלהן.
 • עלויות העברת ידע בין עובדים ולעובדים חדשים.
 • עלויות תחזוקת ושמירת ידע.
 • עלויות הקמה של פרויקט.
 • חסכון בזמן ההטמעה של מוצרי הפיתוח.

רכיבי הפתרון

הפתרון כולל 4 רמות של חבילות פונקציונאליות. כל חבילה מסופקת כפתרון מלא עם יכולת התאמה ללקוח. לחילופין, ניתן ליישם את הרכיב כפתרון אינטגרציה מותאם למערכות קיימות בארגון. חלק מהחבילות הן חובה לצורך תפקוד מינימאלי של הפתרון.

 • תהליכים ארגוניים (BPMS) *
  מכיל את כל התהליכים בארגון מתאימים את התהליכים לצורכי הלקוח מבחינת סדר פעולות, סוג פעולות ומראה המערכת.
 • רכיבי פתרון מרכזיים (CORE)
 • ניהול פרויקט (PME)
 • ניהול דרישות לקוח וספק (CRMS, SRMS)
 • ניתוח ואפיון/הנדסת מערכת וארכיטקטורת מערכת (SMT)
 • אפיון רכיבי מערכת (CMT)
 • העברה מתכנון לפיתוח (IDE)
 • העברה מתכנון לבדיקות (TPM)
 • מנועים פונקציונאליים
 • מנוע דוחות ומסמכים אוטומטיים (Documentor) *
 • ניהול ארועים (EM)
 • ניהול תצורה מערכתית (CM) *
 • ניהול עקיבות מערכתית (TM) *
 • מנוע ייבוא/ייצוא (IE)
 • מנוע שאילתות (QM) *
 • מנוע המרות קוד (CTM)
 • מנוע סימולציה (SE)
 • Audit
 • רכיבי אינטגרציה
 • אינטגרציה עם Doors IBM
 • אינטגרציה עם Team System
 • אינטגרציות עם כלי Configuration Management (Clear Case, VSS, TFS, SVN, Etc.)
 • אינטגרציות לפי דרישה.
 • חבילות טכניות
 • מנהל גיבויים (BK) *
 • מנהל שרת (RS) *
 • ניהול גישה והרשאות (ACM) *

* רכיב חובה

תמיכה, תחזוקה ועדכון גרסאות

הפתרון כולל שירותים ארגוניים נוספים ותמיכה לאורך שנים בעדכונים ושדרוגים של התשתיות השונות:

 • שירותי מומחים לכל שלבי הפיתוח בארגון- אפיון/הנדסת מערכת, הנדסת תוכנה, הנדסת בדיקות תוך מיקוד בחדשנות מבוססת מודלים ויזואליים.
 • התאמות ושינויים של כל חבילה ותשתית לצורכי הלקוח בכל עת. התאמה לצרכים שעולים עם השימוש בפתרון לאורך זמן.
 • הטמעות של המערכת ברמות השונות בארגון – מנהלים בכירים, מנהלי ביניים, משתמשים.
 • סדנאות והדרכות- קבוצתיות, פרטניות, שוטפות באופן מחזורי.
 • נהלי עבודה – מותאמים לתקן OMG MDA .
 • חבילת תחזוקה ותמיכה שנתית כולל עדכון גרסאות אוטומטי.
 • הקמת מערך תמיכה ארגוני ומיקור חוץ מלא של התמיכה בכלי הפיתוח.

עלויות

עלות הפתרון משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להיקף וסוג הפתרון. תמחור הפתרון מושפע ממספר רב של פרמטרים הכוללים בין השאר:

 • כמות משתמשים.
 • סוגי משתמשים.
 • כמות תהליכים מיושמים בארגון.
 • כמות ההתאמות שיש לבצע לתהליכים.
 • כמות ואופי אינטגרציות נדרשות.
 • צפי כמות נתונים ואופק גידול מערכת.
 • צורכי מידור בין מחלקות או סוגים שונים של מידע.
 • תצורת המערכת – כמות שרתים, סוג שרת, סוג DB, רכישת השרת ע"י הארגון או ע"י פנדה-טק.
 • תצורת גיבוי.
 • סוגי רישיונות Client וכמות מכל סוג- Float, Single, Viewer.
 • הקמת יישויות מערכת: דוחות, מסמכים, אתר WEB מופק אוטומטית וכו'.
 • התאמות מסכי מערכת
 • נפח אחסון
 • סוג הפתרון – מיקור חוץ מלא או באמצעות שירותי מומחה.