מידול עסקי ומבצעי

Business & Operational Modeling

לרוב, אפיון מבצעי מבוצע על ידי כתיבת מסמכים. החיסרון המרכזי הוא שתהליכי המערכת אינם ברורים לגוף המפתח ולכן לרוב, תפותח מערכת שאינה המערכת שאותה ביקש הלקוח. יתר על כן, קיים קושי אמיתי לעקוב אחר יישום הדרישות על ידי הספק. 

הפתרון שלנו מאפשר לבצע מידול של מטרות המערכת, דרישות המערכת ותהליכי המערכת כך שיקושרו זה לזה וכך ניתן לנתח כבר בשלב המוקדם של הדמ"צ את המערכת באופן מיטבי. 

הפתרון נותן מענה למגוון הצרכים הקיימים ללקוח ולספק הפיתוח, החל בהגדרת דרישות, הגדרת תהליכי מערכת ברמת על וברמה מפורטת, הגדרת משתמשים, יישויות מבצעיות של המערכת, הגדרת מצבי ומודים מבצעיים, הגדרת ממשקים בין בעלי התפקידים בתהליכים המבצעיים.

הפתרון כולל מטריצות עקיבות המופקות באופן ממוכן מתוך המידע המצטבר בכלי. 
ניתן ליישם שילוב עם כלי ניהול דרישות נפוצים - Doors IBM, Team System. הפתרון כולל ניהול גרסאות ו– Baselines.

במידה ובלקוח הינו ארגון גדול, אנו נבנה תשתית של שימוש חוזר ברכיבים מבצעיים על מנת להקל את ניתוח המערכת בכל פרויקט חדש. 

הפקת מסמכים

לכל שלב בפרויקט דרושים מסמכים הנדסיים. סביר להניח שנדרש לעמוד בסטנדרט מסויים של מסמכים, למשל: MIL-STD-498. השיטה שאנו עושים בה שימוש היא להבין את שפת הארגון ולבנות שפה מתאים (Domain Specific Language) המאפשר עבודה נוחה יותר ומותאמת לשפה של הארגון. כך גם המסמכים יצאו על פי הפורמטים הרצויים.

הפתרון כולל את האפשרות להפיק מסמכי דמ"צ (דרישות מבצעיות) באופן אוטומטי מהכלים, על פי הפורמט הרצוי. 

הפתרון כולל מטריצות עקיבות בין הדרישות המבצעיות לתהליכים המבצעיים ומטריצות בין הדמ"צ לבדיקות המערכת, בין הדמ"צ לדרישות ההנדסיות ועוד.

הפתרון מאפשר הפקה אוטומטית של מסמכי דמ"צ פורמליים, דוחות וחתכים לפי תבניות קבועות, ניתן לייצר מסמך שונה של המערכת בהתאם לגרסאות מערכת שונות או לקוחות שונים של אותה מערכת.

מעוניינים לבדוק אופצייה לגייס מומחה של פנדה-טק לארגונכם? לחצו על הקישור לקבלת פרטים.

 

מעוניינים שניצור קשר לגבי כל שאלה אחרת, לחצו כאן.