הבטחת איכות וביקורות

פתרון הבטחת האיכות של PandaTech במיקור חוץ הינו פתרון עיסקי כלכלי מועיל לארגונים מתקדמים. 

הארגון איננו מחזיק מנהל קבוע על כל ההוצאות הישירות והנלוות ובכך יוצר חסכון כלכלי וחסכון במצבת כוח האדם.

יתר על כן, לארגון יש איש מקצוע מוביל בתחום האיכות אשר מלווה, מבצע ומוביל את נושאי האיכות של הארגון ומשמש כגורם המקצועי המוביל בחברה. מהנדסי האיכות של PandaTech מביאים איתם ידע מקצועי רחב במערכות וגופים גדולים מורכבים ומשלבים מניסיונם בתעשיות שונות ובחברות שונות בדגש על תעשיות גדולות וכבדות. 

הליווי הרציף של מנהל האיכות מטעם PandaTech מביא לטיפול שוטף ועקבי במערכת האיכות של הארגון ובליווי עובדי הארגון בנושאים השוטפים. 

המומחים של PandaTech בעלי סווג בטחוני גבוה ובכך ומתאפשרץ כניסתם לארגונים בטחוניים וביצוע משימות איכות גם בגופים סגורים יחסית.

במסגרת השירותים שאנו מספקים בנושא הבטחת איכות ניתן למצוא:

 • בניית מערכת איסוף, ניתור, מעקב וניתוח תקלות.
 • בניית והקמת תשתיות איכות.
 • מיפוי תהליכי הארגון.
 • הכנת הוראות עבודה פשוטות מובנות וקריאות.
 • הכנת תרשימי תהליכים.
 • הכנת/עדכון ספר נוהלים.
 • כתיבת/עדכון מדריך איכות.
 • הגדרת והפעלת בקרת איכות וביקורת קבלה.
 • הכנת טפסים ומסמכים נדרשים.
 • בקרת שינויים הנדסיים.
 • ביצוע מבדקי ספקים וקבלני משנה עד הסמכה.
 • הדרכות אנשי הארגון והשותפים לאיכות רציפה.
 • ניהול ועדות שינויים ואי התאמות.
 • הגדרת מדדים ובקרות.
 • הגדרת ממשקי עבודה (ספק לקוח פנימי).
 • שיפור, שינוי והתאמת תהליכים.
 • טיפול מובנה ושיטתי בתלונות לקוח.
 • סטטיסטיקות נדרשות.
 • אפיון ממשקים בין גופי הארגון השונים לצורך הפחתת עלויות אי-איכות והגדלת האיכות בתהליך. 
 • ליווי ספקים וקבלני משנה כשותפים להצלחה.
 • ניהול פעילות קבלני משנה.
 • הדרכת ספקים וקבלני משנה.
 • מבדקי אישור והסמכה.
 • מבדקים תקופתיים.
 • טיפול מובנה בכשלים ומניעתם.
 • הכשרת והסמכת ספקי STS (אספקה למדף ללא ביקורת קבלה).
 • הערכת ספקים תקופתית.
 • הכנת מפרטים.
 • אישור ושחרור סחורה במקור ( Witnessing) אצל היצרן.
 • הקמה וליווי של מערכת ביקורת קבלה יעילה (כולל שימוש במיקור חוץ).